Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Március 15. alkalmából a Széchenyi-díj kitüntetettje lett Józsa János professzor

Jozsa Janos

Nemzeti ünnepünk alkalmából 2024. március 14-én Széchenyi-díjban részesült Józsa János egyetemi tanár, akadémikus. A díj 1990 óta szolgál a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére. Józsa professzor a vízgazdálkodás területén végzett munkássága alapján méltán került a kitüntetettek közé.

Józsa János Győrött született 1957-ben. Műegyetemi tanulmányait 1981-ben abszolválta vízépítő-mérnöki szakon.

A VITUKI-ban kezdte a pályafutását, majd a VIZITERV tervezőmérnöke lett. 1993-ban védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 2003-ban akadémiai doktori értekezését. 1994-től a Budapesti Műszaki Egyetem vízgazdálkodási tanszékén dolgozik, 1996-ban kapta meg egyetemi adjunktusi megbízását. A 2003-as habilitációt követően egyetemi tanár, 2004-ben a vízgazdálkodási tanszék, 2012-ben az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportja vezetője. A Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola - Infrastruktúra-építőmérnöki program vezetője. 2015-2021 között 6 évig a Műegyetem rektora. E tisztségéből fakadóan a Magyar Rektori Konferencia tagja, 2 évig elnöke. 2013-ban az Akadémia levelező, 2019-ben rendes tagja, jelenleg a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke. 2014-től az OVF Vízügyi Tudományos Tanács és a BelügyiTudományos Tanács tagja.

Fő kutatási területe a szél keltette tavi víz- és üledékmozgás, hullámteres vízfolyások áramlási, elkeveredési és hordalékvándorlási folyamatai, ártéri elöntések, determinisztikus és sztochasztikus modellezés. E tárgykörökben több magyarországi tó (Fertő-tó, a Balaton és a Velencei-tó)  hidrodinamikai feltárását irányítja.

A Duna hordalékegyensúlyának helyreállítására folyó nemzetközi projekt Irányító Bizottságának elnöke. Kiemelkedő tevékenységet végez a vízgazdálkodási kutatások szervezése és lehetséges újraélesztése érdekében, az MTA  Nemzeti Víztudományi Program Irányító Testületének elnöke, a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium irányító testületének tagja.

Számos kitüntetés birtokosa, csak a jelentősebbek: Vásárhelyi Pál-díj (2004), Szent-Györgyi Albert-díj (2009), Akadémiai Díj (2012), Gábor Dénes-díj (2016), A Magyar Érdemrend tiszti keresztje (2018).

A kitüntetéshez a vízügyi ágazat nevében gratulálunk!

 

Kép forrása:  https://mta.hu/